En què consisteix un servei de menús en línia freda?

El procés per a l’elaboració dels plats és igual que en la cuina tradicional. La diferència rau en el posterior tractament, que consisteix en abatir la temperatura del plat de forma sobtada un cop acabat de courel i mantenir-lo refrigerat entre 1ºC i 5ºC fins al seu consum.

El procés segueix els següents passos: cuinar + abatir temperatura + envasat refrigerat + transporta refrigerat + escalfar el plat per al seu consum.

Els principals avantatges d'aquest procés són:

  • Conserva molt millor les propietats dels aliments.
  • Ofereix una major seguretat alimentària.
  • Manté una major qualitat nutricional i organolèptica dels plats.